mes info

Manipuladors d’aliments / Prevenció de riscos laborals

Tría un o els dos torns (torn de matí o torn de tarda), segons les necessitats del personal.

Mòduls formatius

Programa MANIPULADORS D'ALIMENTS

 • Salut i alimentació. Què es la higiene alimentària i per què s'ha de conèixer?
 • Normativa de referència. R.D. 1169/2011
 • Els contaminants dels aliments.
 • Principals microorganismes patògens
 • Víes de contaminació dels aliments.
 • Les toxiinfeccions alimentàries.
 • Alteracions en farina i productes de fleca, fruita, verdura, carn, peix, marisc i formatge.
 • Micotoxines. Efectes sobre la salut. Com prevenir-les.
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Nova normativa d'etiquetatge (Informació obligatòria al consumidor)
 • Mesures de prevenció de la contaminació.
 • Netejar i desinfectar. La obligatorietat de seguir un Pla de Neteja i Desinfecció.
 • Transport, recepció i emmagatzematge de matèries primeres.
 • Higiene personal.
 • Bones pràctiques de manipulació.
 • Nocions dels autocontrols sanitaris
 • Casos reals de toxiinfeccions alimentàries

 

Programa PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Normativa vigent en prevenció de riscos laborals
 • Especialitats de PRL
 • Seguretat en el treball
 • Higiene Industrial
 • Ergonomía i psicosociologia aplicades
 • EPI’s i el seu ús obligatori
 • Efectes d'una mala iluminació
 • Malalties i accidents relacionats amb el fred i el calor
 • Alteracions de la salut i accidents per sorolls
 • Alteracions de la salut i accidents per contaminació química
 • Prevenció de riscos laborals en un obrador de pa, brioixeria i pastisseria
 • Adequació ergonòmica dels llocs de feina
 • Accidents i prevenció en l'us de maquinària
 • Riscos que existeixen al manipular incorrectament la maquinària
 • Riscos que existeixen al manipular incorrectament les càrregues
 • Manipulació manual de càrregues
 • Prevenció de riscos i lesions osteo articulars i musculars
 • Atmòsferes Explosives. Zones ATEX
 • Riscos i prevenció davant d'un incendi
 • Primers auxilis. Cóm actuar en un cas d'accident. Protocol P.A.S.

IMPARTICIÓ

1 sessió de 4 hores (2 hores per cada curs)
Aules del Gremi, c/Pau Claris, 134, 2a. planta
 
Més Informació Maica Minguell 93 272 21 27

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola