mes info

Habilitats Directives.

DESTINATARIS

Empresaris/es i treballadors/es amb tasques de comandament en els establiments de fleca que vulguin millorar l'exercici de les seves tasques de direcció i gestió de personal. 

OBJECTIU

Al finalitzar el curs l’assistent serà capaç de potenciar el seu talent com a líder de l’equip de treball, ja que adquirirà tècniques per a comunicar-se, motivar i delegar eficaçment i millorarà les seves habilitats per a exercir adequadament les seves competències de comandament.

DURADA

20 hores

CONTINGUTS

1. Lideratge (4 hores).

     . Què significa liderar?.

     . Diagnòstic i análisi de l'estil personal de liderar.

     . Tipus de lideratge.

     . El lideratge situacional com a model eficaç.

     . Com adaptar-se a les persones?.

     . Com liderar un procés de canvi a l'establiment?.

2. La comunicació amb l'equip (6 hores).

     . El procés de comunicació: elements i dificultats.

     . Comunicació verbal, no verbal i para verbal.

     . Com preguntar i escoltar activament?.

     . Com saber si el missatge ha estat ben tramès i entès?.

     ..Com millorar la comunicació amb el col.laborador i l'equip?.

3. Motivació de persones (4 hores).

     . La motivació dels nostres col.laboradors.

 • Questionari de motivació.
 • Què és el que mou a les persones?.

     . Com realitzar una entrevista orientada a afavorir canvis en el comportament del col.laborador?.

     , Com motivar als col.laboradors i aconseguir que:

 • Tinguin impuls per aconseguir un model d'excelència.
 • Sintonitzin amb els objectius de l'empresa i els secundin.
 • Estiguin disposats a actuar quan es presenta l'ocasió.
 • Persisteixin en la consecució dels objectius malgrat els obstacles i contratemps.

4. Delegació de tasques? (4 hores).

     . Com deleguem?. Autovaloració com a delegants.

     . Què es delegar?

 • Principis i beneficis a tenir en compte en la delegació.
 • La contradelegació. Com evitar-la.
 • Principals problemes que tenim relacionats amb la delegació.

     . Com realitzar una delegacio correcte.

 • Análisi del treball a delegar: què delegar i què no delegar.
 • Elecció de la persona en qui delegar.
 • Establir el nivell de delegació desitjat.
 • L'acte de la delegació i el seu seguiment..

5. Desenvolupament d'un pla de millora personal (2 hores).

METODOLOGIA

La metodologia que s'utilitza per a la part teòrica es basa en exposicions breus complementades amb la tècnica de discusió en grup.

La part pràctica utilitza tècniques actives com els exercicis en grup i individuals, la resolució de casos i problemes, representació de role playings i la passació de tests.

LLOC DE REALITZACIÓ

Aula Mestresses Flequeres.

Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona. c/ Pau Claris 134 - 2ª planta.

 

 

 

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola