mes info

Tècniques de venda (sector comerç)

Descripció:

Curs per conèixer les principals tècniques per augmentar les vendes. Capacitar els / les alumnes / as en els diferents tipus de la venda personal, millorant les tècniques més actuals de venda per relació, i utilitzant les enormes possibilitats que ofereix la venda, millorant el contacte directe amb els clients. 

Curs presencial, amb sessions dinàmiques i participatives amb pràctiques en cada sessió, per incorporar les tècniques apreses i poder incorporar-les al nou llenguatge de vendes. El curs és genèric per a tots els sectors, però ens cuidarem especialment d'atendre en tot moment els interessos dels / les alumnes / as pel que fa al sector en què estiguin treballant o vulguin incorporar-se per treballar. En els role play de les classes, s'intentarà treballar els argumentaris de venda de tots els productes que proposin els / les alumnes / es.

Destinataris:

Dirigit a persones sense experiència comercial que vulguin treballar en el món de les vendes, aprenent a tractar amb clients, a planificar i organitzar l'agenda comercial, i a tenir èxit en les vendes.

Programa:

 • CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA CARTERA DE CLIENTS (1 hora)
 • GESTIÓ DEL TEMPS (1 hora)
 • TÈCNIQUES PER A MILLORAR LA VISITA COMERCIAL (1 hora)
 • TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PERSONAL (1 hora)
 • EXPRESSIONS CORPORALS (2 hores)
 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I HABILITATS SOCIALS (2 hores)
 • TÈCNIQUES DE VENDA I (1 hora)
 • TÈCNIQUES DE VENDA II. (1 hora)
 • TÈCNIQUES DE VENDA PER TELÈFON. CALL CENTER (1 hora)
 • MÈTODES D'ÈXIT PER A AUGMENTAR LES VENDES (1 hora)
 • TRACTAMENT DE LES OBJECCIONS (1 hora)
 • QUEIXES I RECLAMACIONS (1 hora)
 • TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ, TANCAMENT I SEGUIMENT (2 hora)

Formador:

Ramon Calvet i Banchs
Formador en gestió empresarial i vendes. Dietètica, Nutrició i Seguretat Alimentària.
Professional amb més de 30 anys d’experiència en el sector empresarial, Vendes i formació "in company" a empreses.
Diplomat en Ciències Empresarials. Diplomat en Direcció de Màrqueting. Màster en Comunicació Corporativa (M.B.C.). Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicades. Dietista, amb llarga experiència com a consultor en Seguretat Alimentària. Auditor I.R.C.A. per la Norma ISO 22000 de Seguretat i Higiene Alimentària.  Actualment és responsable del Departament d’Assessoria Tècnica del Gremi de Flequers de Barcelona.

Acreditació:
Certificat acreditatiu d'aprofitament del curs.

Lloc de realització:

C/Pau Claris, 134 2ón.
08009 Barcelona

 

 

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola