Estudiants en pràctiques

Alumnat preparat i amb la garantia de l'escola...

Estudiants en practiquesPosem el nostre alumnat a disposició de les empreses perquè els puguin acollir per a completar la seva formació realitzant un període de pràctiques formatives sense cap cost per a l'empresa. 

D'aquesta manera s'assoleix un benefici per ambdues parts, d'una banda vostè coneix i valora un possible futur treballador/a. D'altra banda el nostre alumnat adquireix experiència i amplia coneixements sobre la seva especialitat.

Vol més informació?

Escola de Forners
C. Pau Claris, 141 - 08009 - Barcelona
Tel. 93 215 55 00